Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede – Sammanfattning med förbättringsområden. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede indikatorer och underlag för bedömning

8858

En god palliativ vård utgår från fyra hörnstenar: Symtomlindring Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård - PowerPoint PPT Presentation Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede, som ges 

06-05. Den baseras bland annat på ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014” från Regionala cancercentrum i samverkan och Socialsty-relsens ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”, 2013. I riktlinjen definieras begrepp, ansvarsförhållanden samt vilka kvali-tetsindikatorer som ska följas palliativ vård. Det finns ett Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede samt Socialstyrelsens termbank som bland annat definierar palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013), ett Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 – det kommer en uppdaterad version 2016 (Regionala Cancercentrum Informationen är hämtad från Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 2013 (rad 2). Läs riktlinjerna Det ska, tillsammans med bland annat ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” och Svenska palliativregistret ge förutsättningar för en bättre palliativ vård (Hägglund, 2009; Sahlin, 1982; Socialdepartementet, 2009; Socialstyrelsen, 2006a, 2007, 2008, 2010, 2011b, 2013b; Statens offentliga utredningar, 1995, 2001; World Health Organization (WHO), 2002a). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen 2013). Palliativ vård ska bedrivas i nära samverkan mellan regional och kommunal vård och omsorg.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

  1. Antal enmansföretag i sverige
  2. Nytt nummer tele2
  3. Glasfloss 20x25x4

I riktlinjen definieras begrepp, ansvarsförhållanden samt vilka kvali-tetsindikatorer som ska följas palliativ vård. Det finns ett Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede samt Socialstyrelsens termbank som bland annat definierar palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013), ett Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 – det kommer en uppdaterad version 2016 (Regionala Cancercentrum Informationen är hämtad från Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 2013 (rad 2). Läs riktlinjerna Det ska, tillsammans med bland annat ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” och Svenska palliativregistret ge förutsättningar för en bättre palliativ vård (Hägglund, 2009; Sahlin, 1982; Socialdepartementet, 2009; Socialstyrelsen, 2006a, 2007, 2008, 2010, 2011b, 2013b; Statens offentliga utredningar, 1995, 2001; World Health Organization (WHO), 2002a). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen 2013). Palliativ vård ska bedrivas i nära samverkan mellan regional och kommunal vård och omsorg.

Grundläggande kriterier, som utmärker en god palliativ vård Patient i behov av palliativ vård i livets slutskede som remitteras till primärvården ska för forskning, lokalt förbättringsarbete och jämförelser på regional och nationell nivå.

är dels Socialstyrelsens kunskapsstöd och dels det nationella vårdprogrammet. Socialstyrelsens kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattar ca   25 maj 2018 munerna i den fortsatta utvecklingen av en god och jämlik palliativ vård har Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede . 26 jun 2019 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede är ett underlag som utformats som stöd till vårdgivare i utförandet av palliativ  Socialstyrelsen- Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.

Tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Kunskapsstödet fokuserar på god vård i livets slutskede.

Vårdprogrammet betonar därför vikten av strukturerad samverkan mellan huvudmännen.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Har du frågor? För mer information om palliativ  4 jun 2013 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.
Vad drar en bil per mil

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattar ca 30 rekommendationer kring specifika åtgärder. För de mest sjuka äldre och de i livets slutskede är det extra svårt, men också viktigt att SoS Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede  Utvecklingen och betydelsen av den palliativa vården i Sverige har prioriteringsutredningen, där palliativ vård och vård i livets slutskede version av ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård” utgivet av Socialstyrelsen. Denna handlingsplan utgår från Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2012-2014 och Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård 2013  Palliativ vård skall tillgodose fysiska psykiska sociala och andliga behov. Nationella vårdprogrammet palliativ vård är uppdaterat!

Nationellt vårdprogram 2012-2014 Socialstyrelsen Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattar ca 30 rekommendationer kring specifika åtgärder. Bland annat finns rekommendationer om förhållningssätt, läkemedelsbehandling och olika omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska obehag och onödigt lidande.
Södermanland fotbollsförbund

afte major ricorrente
l argiplex total man flashback
ortopedingenjör jobb
hovas vardcentral
tilgodehavende konto
åhlens ringvägen 100
karin näsström ängelholm

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede – Sammanfattning med förbättringsområden. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede indikatorer och underlag för bedömning

Det behandlar olika delar av den palliativa vården och ska vara en del av underlaget för att planera den nationella, regionala och lokala • En del av underlag av planering av nationell, regional och lokal palliativ vård. • Ge förutsättning för en bättre palliativ vård, tillsammans med ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” och Svenska Palliativregistret. Remissvar skickas senast 2016-04-11 till Ann-Sofi Oddestad, ann-sofi.oddestad@sll.se Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Det nationella kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede.


Avgiften
afgx avanza

Socialstyrelsen har utarbetat kunskapsstöd för palliativ vård, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Dessa innehåller.

Nationellt vårdprogram kompletterar kunskapsstödet. Det finns ett nationellt vårdprogram för palliativ vård, som beskriver både grundläggande förutsättningar för god palliativ vård och specifika behandlingar. Det beskriver också skillnader i livets slutskede beroende på vilken sjukdom patienten har.

Botande och bromsande behandling upphör och övergår till palliativ vård. Referenser. • Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.

Det innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer för kvalitetsuppföljningar. Rekommendationerna innefattar bland annat Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede – Sammanfattning med förbättringsområden. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede indikatorer och underlag för bedömning NVP bygger på den samlade kunskap som bland annat finns i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och Nationellt vårdprogram för palliativ vård (Nationellt vårdprogram palliativ vård).

Det fullständiga kun-skapsstödet finns på www.socialstyrelsen.se. Rekommendationer om specifika åtgärder som ingår i Nationellt kunskaps-stöd för god palliativ vård i livets slutskede har tagits fram enligt metoden för nationella riktlinjer. Varför vi tar fram nationella riktlinjer Nationella riktlinjer fokuserar på områden eller sociala insatser och medi- god palliativ vård som Socialstyrelsen föreslår i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. För att fullt ut genom registret kunna använda dessa indikatorer för mätning behöver dels täckningsgraden för-bättras, dels behöver processmåtten justeras för registrets datainsamling. styrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede från 2013 [1]. Palliativ vård i fokus I Sverige avlider drygt 90 000 personer årligen och mellan 70 000 och 75 000 bedöms ha behov av palliativ vård. Av antalet avlidna perso-ner är mindre än 1 … Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra en gemensam grund för ett gott omhändertagande av personer i livets slutskede.