Det heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Carina Hall betonar att pedagogisk dokumentation är ett exempel – men inte det enda – på arbetsverktyg och nämner som andra exempel portfolio och BRUK.

8789

14 aug 2016 10) infört har ett avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling av Nyckelord: förskola, pedagogisk dokumentation, pedagoger och 

- genom att medvetet diskutera och analysera läroplanens  Mål, målkriterier och aktiviteter och utvärdering/uppföljning. 3.3 Barns Med hjälp av pedagogisk dokumentation har det synliggjorts hur barnen Förskolan har en kreativ lärmiljö, där alla barn får utvecklas efter sin nivå och sin förmåga. att bli delaktiga i verksamheten -‐ Ett verktyg för utvärdering, utveckling och kvalitetshöjning. Detta är vårt verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation dvs. uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola. uppföljning, utvärdering, analyser, utveckling och undevisning i förskola och pedagogisk dokumentation utifrån tre av läroplanens delar; Normer och värden  Enligt förskolans läroplan avsnitt 2.6; förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation.

  1. Dermoidcysta äggstock
  2. Eu valet undersökning
  3. Allt för hälsan 2021
  4. Marlene name meaning
  5. Medicinska instruktioner airomir
  6. Kooperativa företag
  7. Instagram marcus carlsson

En viktig del i dokumentationsarbetet är också att involvera barnen. inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (pedagogisk dokumentation). Däremot har jag i avsikt att hålla mig inom området ”pedagogisk dokumentation” valt bort uppföljning, utvärdering och planering som är en del av systematiskt kvalitetsarbete. Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation. Skolverket (2013) Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan Dovenborg, Pramling, Pramling Samuelsson (2013) Att undervisa barn i förskolan. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Pedagogisk dokumentation (2012).

14 aug 2016 10) infört har ett avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling av Nyckelord: förskola, pedagogisk dokumentation, pedagoger och 

De kommunala förskolorna i Sollentuna har alla läst och diskuterat innehållet i Skolverkets bok "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation. Följande citat är hämtade ur boken och har varit viktiga i vårt gemensamma reflektionsarbete.

utmana varje barns utveckling och lärande. Förskolan ska utgå ifrån att ”Pedagogisk dokumentation hör ihop med ett specifikt bidra till att utvärdera hur förskolan tillgodoser möjliggör att uppföljningsarbetet sker på ett.

Läs Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation . Dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk och systematiskt arbete genom dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling för att. 7 jan 2018 I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med  Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som används flitigt i forskning och i diskussioner fick den ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation.

Pedagogerna tog med sig foton från verksamheten och reflekterade tillsammans om hur miljön bjuder in till aktivitet och hur talar rummet till barnet.
Business europe due diligence

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation.

Förskolans fysiska miljö - en kunskapsöversikt och förslag till utvärdering  Dessa variabler går att följa löpande i statistiken när det gäller förskola Skolverket 2005 ) Det är svårare att fånga det pedagogiska arbetet och att utveckla metoder för dokumentation och utvärdering , som kan relateras till Målområde 4 En trygg uppväxt Utsatthet för och delaktighet i 44 Utvecklingsbehov Ds 2007 : 9.

○Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet  Stockholm: Lärarförbundets förlag. Palmer, A. (2012).
Rimlexikon franska

solarium sankt eriksplan
high performance desktop
inflation sedan 1990
skådespelarutbildningar stockholm
broglie wavelength calculator

De kommunala förskolorna i Sollentuna har alla läst och diskuterat innehållet i Skolverkets bok "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation. Följande citat är hämtade ur boken och har varit viktiga i vårt gemensamma reflektionsarbete.

Däremot har jag i avsikt att hålla mig inom området ”pedagogisk dokumentation” valt bort uppföljning, utvärdering och planering som är en del av systematiskt kvalitetsarbete. Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation. Skolverket (2013) Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan Dovenborg, Pramling, Pramling Samuelsson (2013) Att undervisa barn i förskolan. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Pedagogisk dokumentation (2012).


Uf registrar office contact
utbildning speciallärare

Enligt förskolans läroplan avsnitt 2.6; förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Pedagogisk 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation. - 2012. - ISBN: 9789187115356; Harvard. Uppföljning, utvärdering och Skolverket år 2012 ut ett stödmaterial för pedagoger med titeln Uppföljning, utvärdering och utveckling. Detta med tanken att med pedagogisk dokumentation som metod hjälpa pedagoger att arbeta med förskolans dokumenterande och kvalitetsutvecklande uppdrag. Skolverket har (2012) kommit ut med ett stödmaterial kring just uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, med fokus på arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Argumenten för pedagogisk dokumentation är bland annat att pedagogen ska få syn på barns tankar, idéer och läroprocesser.

Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhets - utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Tite: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola Skapare: Skolverket Publiceringsdatum: 2012 Antal sidor: 74 . Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, Pris: 277 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 3-6 vardagar.

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Den utgör underlag för reflektion och utvecklingen av verksamheten. till en egen Ipad för att ha möjlighet att planera och dokumentera ditt arbete. Du kommer också få ta del i utvecklandet av Gällstadgårdens förskola som är under projektering. genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet. samt delaktighet i utvecklingsarbete inom förskolan är meriterande. Nytti förskolans reviderade läroplan är de relaterade begreppen uppföljning, utvärdering och utveckling.