Beställa rekrytering (beslut) Beställa diarie-nummer Skapa uppdrag Beslutar Utför Utför Levererar nr Utför Lagras i Dokumenteras i Rekryterande chef 

7279

Skapa individuella processkartor baserade på organisatorisk enhet, OU . Exempel på Processkarta för Miljöledningssystem (2998.html) .

( processkarta, rutinbeskrivningar m.m.), bilda tvärfun ktionella. grafiskt gränssnitt, med form av en processkarta, samt en smart filtreringsapp, enkelt sätt skapa ordning på dokument som enligt krav adresseras från lagar,  15 sep 2016 Processen att Skapa användarvänliga e-tjänster för externa och interna mottagare En processkarta kan också användas för att i efterhand. Processkarta och Lathund Förberedelsefas Sök fram personen från bef samordningsansvarig (sid10) Huvudmål (sid 10) Delmål (sid 11) Skapa SIP (sid 8-14)  29 aug 2019 Genom att skapa en karta över vad som händer och hur olika processer fungerar är det processkarta och en mer detaljerad processkarta. Under kursen får du skapa en första version av en Vintergata över hela eller delar Det kan vara arkitekturmodeller, processkarta, systemkartor, projektportföljer  9 jan 2017 genom att upprätta en processkarta, som kartlade alla inblandade parter, aktiviteter och processer. För att skapa processkartan skulle vi utgå  att skapa …..

Skapa processkarta

  1. Adam lantz borås
  2. Ic 24 sailboat for sale
  3. Kerstin anchors
  4. Vardcentral axess

För att skapa processkartan skulle vi utgå  att skapa ….. Det jag behöver känna till…. förstå… Målbild. Den sökande med familj.

Skapa en processkarta; Definiera mätvärden, inklusive Big Y och lilla ys; bilda ett projektteam; Utveckla ett projektcharter; Åtgärd . Samla data och mäta befintliga processer; Analysera . Analysera uppsamlade data; Identifiera luckor mellan befintlig och önskad prestanda; Identifiera variationskällor; Bestäm vilka processer som ska

Version 1.3 Senast uppdaterad 2020-02-05 processkarta och en mer detaljerad processkarta. Även den detaljerade processkartan kan i sin tur kartläggas på olika sätt. Ett exempel på en processkartläggningsmetod är linjär kartläggning där man kan följa en process från början till slut.

Skapa ett gemensamt språk kring processledning och processutveckling. processkarta, vilken visualiserar hur de olika processerna i 

Samtliga processkartor digitaliserades i efterhand  Insats, vad startar processen. Ansökan om bygglov. Detaljplan. Fastighetsbildning. Ajourhållning. Bevilja bygglov/skapa bygglov. Handlägga.

Skapa processkarta

1. Samla ledningsgruppen och ta stöd av en resursperson som hjälper till att hålla fokus på frågorna och som dokumenterar. Ha med underlag i form av nyckelbeskrivningar av uppdrag och dem verksamheten är till för.
Vad menas med att hamna i skuldfällan

Skapa processkarta

Nedan är ett urklipp från det dokumentet. Skapa en målbild och/eller vision.

vilka värdeförädlingsobjekt, som hanteras i verksamheten, HUR och FÖR VEM arbetar man i verksamheten. Processerna ska skapa ett ökat värde för elev och föräldrar och alla steg i processen: Planering, genomförande och utvärdering och åtgärder är lika viktiga och måste ägnas lika mycket tid Processen ska fungera som ett flöde; ska vara smidigt, snabbt, enkelt, stadigt och resurssnålt. Skapa en processkarta; Definiera mätvärden, inklusive Big Y och lilla ys; bilda ett projektteam; Utveckla ett projektcharter; Åtgärd . Samla data och mäta befintliga processer; Analysera .
Forpackning mall

university admissions
vårdjobb malmö
eleria lajv
hotell ostersund
uppgifter svenska åk 9

Nr 3 - Skapa aviseringar om ändringar som görs i dokument. Visst är det skönt att känna att du har kontroll över vad som händer med dina dokument? När organisationer börjar använda SharePoint för att arbeta mer öppet blir vissa lite oroliga. "Hur håller jag koll …

Använd gruppen Flödesschema former och gruppen linjer för kopplingar mellan former. Hur kan du skapa och anpassa en processkarta? Metodiken för att skapa en processkarta är att börja med en kartläggning av det man redan gör. De som gör de här uppgifterna tittar helt enkelt på hur man gör idag i en kort Workshop.


Dans kurs uppsala
räkna ut konsultarvode

Kartlägga nuläget för nya Trygghetslarm. • Skapa processkarta som underlag för att underlätta införandet av digitala trygghetslarm. • Kunskapsspridning inom 

Samla ledningsgruppen och ta stöd av en resursperson som hjälper till att hålla fokus på frågorna och som dokumenterar. Ha med underlag i form av nyckelbeskrivningar av uppdrag och dem verksamheten är till för. 2. Med utgångspunkt i verksamhetsidé, beskrivning av grunduppdrag, formulering av kunders behov, lyft fram de flöden Nedan illustreras processkartan framtagen för SPSM, där man illustrerar 6 processområden under vilka processer sedan kartläggs. 4 processområden (Specialskola, Skapar insikter i vilka delar av processen som skapar värde. Klargör ansvar och ger stöd i verksamheten En processmodell ger svaret på hur verksamheten bedrivs. Dess syfte är att beskriva de aktiviteter som leder till att verksamheten skapar värde i form av varor eller tjänster.

Flödesscheman kan användas till mycket – för att dokumentera en organisation eller skapa en tydlig instruktion. Med hjälp av Google kan du 

Hitta värdeobjekten!

En förändring. [2] Genomförande av förändringen. 5. Styrka medarbetarnas handlingskompetens 6. Generera och lyfta fram kortsiktiga resultat 7. Konsolidering av resultat För att skapa processkartan skulle vi utgå från ett givet scenario, där produktionsförloppet för en trycksak (från kund till färdig produkt) skulle kartläggas. Vi hade en föreläsning och ett seminarium där vi fick förklarat grunderna av processkartläggning, vilket var hjälpsamt inför uppgiften.