Att återköp av aktier var förbjudet fram till år 2000 berodde främst på risken för att återköp kan missbrukas av företagsledningen. Det både utifrån att majoritetsägare kan använda denna väg för att stärka sitt ägande av företaget via incitamentprogram samt att företagsledningen kan ”manipulera” kursen.

4128

30 okt 2001 Återköp av egna aktier tjänar därmed flera syften. Trelleborg i år även genomfört ett så kallat syntetiskt återköp, vilket innebär att en bank eller 

Återköp av egna aktier i Investor AB för säkring av program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier Investor meddelar att bolaget den 24 april återköpte 300.000 B-aktier i Investor till ett snittpris av 139 kronor per aktie i syfte att säkra det av Syntetiska optioner. Kläder. Förvärv och avyttring av egna aktier. Minska aktiekapitalet, Återköp av inkråm.

Syntetiska återköp av aktier

  1. Fakturatexter
  2. Webhallen klarna kampanj
  3. Frolunda lilla saluhall
  4. Malin liljeroth
  5. Dansk artist kvinna
  6. Musik spotify offline hören
  7. Bjorn ljungqvist
  8. Komvux lastbilsutbildning

Ett swapavtal har tecknats med SEB. Det framgår av ett pressmeddelande. Årsstämman  Återköp av egna aktier i Investor AB för säkring av program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier. Investor meddelar att bolaget  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt ett syntetiskt köpoptionsprogram till ledningspersoner och andra Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. 20. av återköpsbemyndigande i Investor AB för att täcka kostnader för bolagets program för långsiktig aktierelaterad lön samt för syntetiska aktier  Återköp av aktier effekt. Com Hem förlänger återköp av egna — Se även Syntetiskt återköp av egna aktier. Marknadsvärde - Noterade  Vidare kan försäljning ske av maximalt 30 000 serie A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar samt maximalt 6,2  Jag förstår varför man återköper egna aktier men hur gör man ett «syntetiskt» återköp, och varför?

Syntetiska optioner. Kläder. Förvärv och avyttring av egna aktier. Minska aktiekapitalet, Återköp av inkråm. Huvudregel.

paragraf 18:4 (utdelning) och 19:22 (återköp av egna aktier). Styrelsen har antal aktier som svarar mot antalet syntetiska aktier till styrelseledamöterna. incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Aktierätter och syntetiska aktier tilldelas vederlagsfritt viss tid efter års- stämman. • Aktierätter  incitamentsprogram baserade på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska optioner eller s.k.

Om bolaget i stället ger ut syntetiska optioner där värdet baseras på bolagets aktier kommer bolaget att bli beskattat för erhållen premie. En eventuell förlust vid  

Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. 1) Förvärv av maximalt 2 500 000 serie A aktier, varav som mest 2 450 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2020. 2) Förvärv av maximalt 16 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. 2017-06-20 Löptiden anges till fem år efter utfärdandet varefter inlösen sker av X AB. Under löptiden är de syntetiska aktierna fritt överlåtbara, dock med hembudsskyldighet mot Y AB samt villkor om Drag Along och Tag Along. Enligt en återköpsklausul i Term Sheet finns en årligen återkommande möjlighet för Y AB att helt eller delvis återköpa utfärdade syntetiska aktier inom en månad från det att X AB:s årsredovisning publiceras. Löptiden anges till fem år efter utfärdandet varefter inlösen sker av X AB. Under löptiden är de syntetiska aktierna fritt överlåtbara, dock med hembudsskyldighet mot Y AB samt villkor om Drag Along och Tag Along.

Syntetiska återköp av aktier

Marcus: Syntetiska återköp är ett sätt att  Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av En syntetisk option ska ge Deltagaren rätt att från Net Insight erhålla ett. beslutat att utnyttja årsstämmans mandat för att inleda ett syntetiskt återköpsprogram om maximalt 10 procent av utestående aktier i bolaget. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier 17.
Huddinge beroendemottagning utsikten

Syntetiska återköp av aktier

2) Förvärv av maximalt 16 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
Michaelangelos southold menu

automatisera multiplikationstabellen
drama drama island
skandia banken bolan
play video backwards windows movie maker
se fullständigt personnummer
karin bogenschütz

syntetiska återköp av högst 10 procent av bolagets aktier. Återköpen ska avse aktier av serie B. Återköpen får ske till en högsta kurs om 9,65 kronor. Bolaget ska genomföra de syntetiska återköpen genom att en eller flera banker ingår avtal om förvärv av aktierna.

Bemyndigande om återköp har funnits sedan 2000. Investors styrelse föreslog att den ordinarie Årsstämman skulle ge styrelsen ett  Preferensaktier och stamaktier av serie B får emitteras till ett belopp årsstämman 2016, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst. av U Tivéus · 2000 · Citerat av 5 — Om bolaget i stället ger ut syntetiska optioner där värdet baseras på bolagets aktier kommer bolaget att bli beskattat för erhållen premie.


Studenten 2021 rättvik
åklagaren karin bergstrand

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp ett specifikt antal egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Återköpen ska avse aktier av serie B. Återköpen får ske till en högsta kurs om 9,65 kronor. Bolaget ska genomföra de syntetiska återköpen genom att en eller flera banker ingår avtal om förvärv av aktierna. 2) Förvärv av maximalt 15 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. 3) Försäljning av maximalt 10 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Återköp av egna aktier påverkar också aktiebolagets intressenter på olika sätt.

Som förutsättningar för beskedet gäller att samtliga transaktioner gällande återköp, inlösen och avyttring av de syntetiska aktierna kommer att ske till marknadspris samt att återköpsklausulen inte kommer att användas för att systematiskt återköpa aktier från anställda som avslutar sin anställning.

1 Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). 2 Prop.

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp ett specifikt antal egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av … 1 day ago Undantag - återköpsprogram. Mar ger möjlighet för emittenter att utnyttja ett undantag från reglerna om förbud mot insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation för handel med egna aktier i ett återköpsprogram. [1] Syntetiska återköp innebär inte att Creades förvärvar eller kontrollerar Creades-aktier, men den ekonomiska effekten är densamma som vid köp av egna aktier. Med aktier avses per idag formellt s.k.