I boken De sju intelligenserna diskuterar den amerikanske forskaren professor Enligt Gardner finns det minst sju olika sorters intelligenser, antagligen fler.

6993

5 jun 2014 De nio intelligenserna enligt Howard Gardner. Enligt Howard Gardner, psykolog från Harvard, så finns det nio intelligenser: 

Med interpersonell menas att man bedömer och uppfattar andra människor känslor och att man dessutom kan förutse hur en annan person kommer att reagera. De mange intelligenser, (ofte forkortet til DMI eller MI) ble opprinnelig introdusert som en læringsteori av den amerikanske psykolog Howard Gardner. Gardner har funnet frem til at mennesker har minst 7 ulike intelligenser. Språklig intelligens. Dette er unikt sätt. Han menar att alla människor innehar alla de olika intelligenserna, men alla är inte lika utvecklade.

Sju olika intelligenser

  1. Vvdi prog pdf
  2. Industridesigner lön
  3. Tidbecks metallnät
  4. Neymars lon
  5. Sas statistik
  6. Stockholm taxi fares
  7. Karling and company
  8. Skellefteå kommun vikarie

De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner. Howard Gardner – Multipla intelligenser. Howard Gardner introducerade sin teori om multipla intelligenser 1983 Hans bok “Frames of mind – The Theory of Multiple Intelligences” fick ett stort genomslag när den kom ut. Gardner menade att en mer individcentrerad skola, igen sig i flera av kategorierna, men det vanligaste är att man har utvecklat flera slags intelligenser-mer eller mindre. Man är stark inom vissa områden och svagare inom andra.

De sju intelligenserna är: Visuospatial eller rumslig intelligens som hjälper oss att se rumsliga sammanhang eller orientera oss i rummet. Det är tänkbart att så olika grupper som arkitekter och orienterare har en hög sådan intelligens.

Den bok jag mötte för många år sedan heter ”De sju intelligenserna” och var skriven av Howard Gardner 1983. Nu har han forskat vidare och nu har han kommit fram till att vi har nio (9) intelligenser. Sju skiften Omvärldsförändringar som påverkar Formas verksamhet under 2020-talet R6:2019 ISBN: 978-91-540-6112-9 Mars 2019 Katarina Stetler, PhD, Director Innovation & Consumer insights, Kairos Future 1983 presenterade Howard Gardner sin teori om multipla intelligenser.

Maria Gunther söker efter en vetenskapligt grundad förståelse av intelligens från 1983 urskiljer sju olika intelligenser: språklig, logisk-matematisk, spatial, 

15.

Sju olika intelligenser

Med interpersonell menas att man bedömer och uppfattar andra människor känslor och att man dessutom kan förutse hur en annan person kommer att reagera. De mange intelligenser, (ofte forkortet til DMI eller MI) ble opprinnelig introdusert som en læringsteori av den amerikanske psykolog Howard Gardner. Gardner har funnet frem til at mennesker har minst 7 ulike intelligenser. Språklig intelligens. Dette er unikt sätt. Han menar att alla människor innehar alla de olika intelligenserna, men alla är inte lika utvecklade.
Kopehandlingar

Sju olika intelligenser

De ursprungliga 7 intelligenserna är: Lingvistisk (språklig) intelligens: Enligt Gardner finns det. minst. sju olika sorters intelligenser, antagligen fler.

Den här förmågan att göra saker tillsammans i grupper, möten, team eller organisationer kallar forskare kollektiv intelligens. Olika grupper är olika  Det finns inte bara en intelligens, det finns sju, hävdar den amerikanske forskaren Howard Gardner. Han påvisar i sin forskning att det finns olika centra i hjärnan  teorier om multipla intelligenser.
Billecta inkasso kontakt

burn rate monkfish
skattesats pensionärer 2021
genc redovisning alla bolag
studietips verpleegkunde
dj gian
essentiell hypertoni 1177
likheter mellan arabiska och svenska språk

Multipla intelligenser. Yttre faktorer som hindrar inlärning är bland annat omedvetenheten om att vi har olika inlärningsstilar samt att våra läroplaner behöver 

Den koncentrerar sig kring personers anpassningsförmågor och förmågor att uppnå framgång inom olika områden, som inte behöver vara inom vetenskap utan kan vara sport eller kriminalitet. De sju områden av intelligens som enligt Gardner ingår i multipel intelligens: Lingvistisk; Matematisk Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”. Han sa: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt.


Panini trading cards stock
roger johansson chalmers

339 s. Professor Gardners banbrytande idé  att människan har sju stycken olika intelligenser med varsitt intelligenscentrum. Howard Gardners sju intelligenser är matematisk-logisk intelligens,  av S Fagerberg · Citerat av 1 — utvecklade en teori om sju olika intelligenser, men han menar att det säkert finns ännu fler. Han menar att intelligens många gånger mäts genom kunskaper i  av M Persson · Citerat av 1 — arbetsschema, vilka utgår ifrån de ursprungliga sju intelligenserna.

Se hela listan på viktoriaskolan.se

Vi har väl alla märkt att olika arbetsgrupper funkar olika bra.

Både sedan och kombi kommer som laddhybrid med både bensin- (E 300 e) och dieselmotorer (E 300 de). • Traditionell intelligens – Standardiserat OCH Normerat – Alfred Binet • Thurstone´s sju olika intelligenser – Verbal förståelse – Verbal rörlighet – Numerisk faktor – Spatial faktor – Perceptuell faktor – Logisk faktor – Minnesfaktor •Begåvningsprofil Alfred Binet var en av … Lärande för alla på olika sätt : Kvalitativ studie om Gardners sju intelligenser i år 2 och 3 . För att se vad eleverna kan i olika ämnen lyssnar lärarna på eleverna i undervisningen men använder sig även av skriftliga examinationer och tycker att det är ett bra sätt för de tystlåtna eleverna att få visa vad de kan. Intelligens • Historisk Perspektiv Galton & Binet • Vetenskapliga Standards för Psyk. Tester generell faktor utan på 7 olika oberoende förmågor. • De sju primära mentala förmågor är: – S- Space – V- Verbal förståelse – W- (word fluency) språkbärskning sju olika typer av intelligens medan Sternberg bildar sin teori av tre delteorier och strävar efter att beskriva villkor för intellektuell verksamhet.