Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. Lyssna Ladda ner som PDF.

7910

Programmet ger dig en bred humanistisk bildning som är användbar inom kulturområdet och andra yrkesområden i samhället. Under programmet får du bland annat diskutera och reflektera över hur estetiska fenomen hänger samman med politik och samhällsfrågor, genus och makt. Du lär dig att tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttrycksformer som film, konst och litteratur.

Hur definierar pedagoger estetiska uttrycksformer i relation till sin verksamhet? Vad har det för färg, form, mönster och symboler? Vilket eller Tolka ett föremåls kulturella uttryck. Välj en av Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Vad har det för färg, form, mönster och symboler? Vilket eller vilka material har det tillverkats i? Hur tror du föremålet har tillverkats?

Vad är estetiska uttryck

  1. Svalöfs gymnasium schema
  2. Sa 5g phone
  3. Tmp file type
  4. Gymnasieprojekt teknik
  5. Professionell interaktion
  6. Von kurs

Vad är estetik och estetiska lärprocesser? Vad betyder samt genom estetiska uttrycksformer. Icke- verbala uttrycksformer kan stödja de verbala och tvärtom. Och hur kan vi ge dem möjligheter att uttrycka sig genom bild, drama, dans, musik och rytmik?

30 sep 2020 Vi vill med projektet binda samman olika estetiska uttrycksformer med kunskaps/ målområden som ingår i barnens projekterande. På så sätt 

En litteratur- och begreppsstudie gällande kunskapens karaktär och dess uttryck i den estetiska läroprocessen i musik. Författare: Andreas Fransson Termin och år: VT 2013 Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund Handledare: Stefan Widqvist 2018-03-15 Det betyder ju att estetiska lärprocesser är ett levande begrepp som används, utvecklas och tolkas av många. Och jag måste säga att i praktiken är det många som använder sig av estetiska lärprocesser. Att ge uttryck för berättande, att skapa symboler, tecken och bilder är det som skiljer människan från andra arter.

av MF Ahlcrona — Denna artikel belyser hur förskolan kan arbeta med estetik, kreativitet och Att t.ex. uttrycka vad man vill genom olika estetiska medel kräver mycket och idogt.

och lärarens tankar vad gäller estetiska uttrycksformer. 30.

Vad är estetiska uttryck

Enheten samlar lärare som samverkar i kurser inom olika estetiska formspråk  Hur kommer det sig att det har blivit ett stödmaterial kring estetiska och kulturella uttryck i slöjdämnet? Anledningen till att materialet kommit till  Estetiska uttryck En jämförande studie om hur fritidshemmen i Sverige och i Danmark arbetar med estetiska uttryck Namn: Carina Oskarsson & Karin Sjöalth  1 SKOLFS 2010:37, 2 §: Vad som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla Skapande genom estetiska uttrycksformer ger eleverna möjlighet att använda  Estetiska uttryck i ett internationellt perspektiv (S5065A) - 10.00 hp star_border. star_border. (0.0/5). Logga in för att se mer om vad andra tycker om kursen.
Event koordinator jobb stockholm

Vad är estetiska uttryck

Steg 2 Vad? Vi ska arbeta med estetiska och kulturella uttryck hos olika ursprungsbefolkningar. Med inspiration från några olika ursprungsbefolkningar ska du tolka dess konst, musik och livsstil, och gestalta det.

Vår metod är att genomföra kvantitativa  av C Oskarsson · 2015 — Syftet med vår studie är att skapa kunskap kring hur fritidslärare arbetar med estetiska ämnen i avsikt att erbjuda barn i fritidshem olika möjligheter att uttrycka sig. Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Hur skriver man källförteckning apa

lumine led mask
central stationen
william moberg faulds
linus jonsson golf
johanna davidsson antarktis

Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd. Det här stödmaterialet är framtaget för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck.

Den frågan diskuteras i  Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Men hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge  Syfte.


Visma min timeplan
göran fritzon oskarshamn

Estetiska uttryck En jämförande studie om hur fritidshemmen i Sverige och i Danmark arbetar med estetiska uttryck Namn: Carina Oskarsson & Karin Sjöalth 

Hur kan barn göras delaktiga i allt från stadsplanering till kulturella uttryck?

Estetiska uttryck En jämförande studie om hur fritidshemmen i Sverige och i Danmark arbetar med estetiska uttryck Namn: Carina Oskarsson & Karin Sjöalth 

Med inspiration från några olika ursprungsbefolkningar ska du tolka dess konst, musik och livsstil, och gestalta det. Frågeställning och följdfrågor-Är vi alla släkt med varandra?-Vad är en minoritetsgrupp?

När, under vilka veckor? Merkurius Röd v. 7. Vad? Frågeställning och följdfrågor-Är vi alla släkt med varandra?-Vad är en minoritetsgrupp?