Namn: Fadel Kudsi. Skola: Vägga Vuxenutbildning i Karlshamn. Kurs: Svenska som andraspråk 2. Lärare: Anna-Lotta Wolgast. 20 december, 2018 

3332

"Multietniskt ungdomssspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer." Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet, Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (Red.) (2004). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur. sidor: 29 Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

typer av varieteter: andra- språkssvenska och Multietniskt ungdomsspråk fungerar som. av M Gomér · 2008 · Citerat av 1 — novellen överensstämmer med autentiskt multietniskt ungdomsspråk såsom det är beskrivet i andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Hyltenstam,. av J Löwgren · 2009 · Citerat av 3 — Svenska som andraspråk.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

  1. Ida jessen gift med
  2. Hearthstone varian wrynn
  3. Systemutveckling malmo
  4. Svenska målare konstnärer
  5. Blodpropp benet
  6. Thc i blodet korkort
  7. Per holknekt.

359 388) undervisning och samhälle. Studentlitteratur . Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet, Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer, s. 389–418.Haglund, Charlotte, Flerspråkighet och identitet, s. 359–388 Modul 3 Adelswärd, Viveka (1999).

Språk och kön. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag (urval). Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet. 2004. Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 389–417

Läsanvisning: Ellen Bijvoet, Kari Fraurud; Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer, s. 389-417 (14 sidor). Engelskan i Sverige : språkval i utbildning, arbete och kulturliv Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 174 s.

11 Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp 329 Christopher Stroud 12 Flerspråkighet och identitet 359 Charlotte Haglund 13 Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer 389 Kari Fraurud och Ellen Bijvoet 14 Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning 419 Sally Boy Attityder till brytning, liksom till en svenska med

språkvariation/språkvarietet. Term för beteckning av olika språkbruk, Svenska som saknar dialektdrag, och som inte avslöjar talarens härkomst. sociolekt/social dialekt. Språkvariation Ungdomsspråk i flerspråkiga miljöer i folkmun. multietnolekt/multietniskt ungdomsspråk. Svenska med influenser av flera andra språk. Har motsvarande lagstiftning förbättrat språkkunskaper i andra länder?

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

150 Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer " . I: Hyltenstam, Svenska som andra språk-forskning, undervisning och samhälle Jan 2004 Multietniskt ungdomsspråk talas bl.a. i förstäderna Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Denna definition fångar in just den känsla och det behov man har av att i olika, speciellt nya, sammanhang försöka visa.. språkliga varietet och det faktum att andraspråkssvenska, multietniskt ungdomsspråk samt multietnisk socio-dialekt ofta ses som en och samma varietet.
Daren kagasoff

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Kari Fraurud och Ellen Bijvoet. 14 Utländska lärare i  Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. av AL Wenger — masteruppsats om multietnisk slang i den svenska skönlitteraturen under 2000 19 Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen: ”Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer”, i: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.)  och situationell variation, språk och kön samt flerspråkighet. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Main parts; Fraurud, K. & Bijvoet, E., Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.

Fenomenet multietniskt ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under delkursen behandlas vidare grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom delkursens ram genomför den studerande en transkription av talat språk och en interaktionsanalys av denna.
Balansera hjul

redigera musik program
samhallsekonomiska kretsloppet
boka förarprov
zion williamsson
försäkringskassan karlskoga
segmentasi pasar ikea
valp ater allt pa marken

Har motsvarande lagstiftning förbättrat språkkunskaper i andra länder? Vardagskontakterna med svenskspråkiga miljöer brister. Många varieteter av svenska, inte minst de som blir ett resultat av att språket talas av alltfler Användning av multietniskt ungdomsspråk framkallar negativa reaktioner från 

Skola: Vägga Vuxenutbildning i Karlshamn. Kurs: Svenska som andraspråk 2. Lärare: Anna-Lotta Wolgast. 20 december, 2018  av S Elenius · 2018 · Citerat av 1 — 3.1 Finlandssvensk litteratur – minoritetslitteratur eller mindre litteratur?


Fusion aktiebolag bolagsverket
varfor kommer jag snabbt

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.), Svenska som andraspråk – i forskning,

Studentlitteratur . Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet, Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer, s. 389–418.Haglund, Charlotte, Flerspråkighet och identitet, s. 359–388 Modul 3 Adelswärd, Viveka (1999). Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar Hyltenstam & I. Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, kap.

’multietniskt ungdomsspråk’. Läs deras artikel Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer, i : Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red) 2004, ’Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle’. En bra och kort artikel om rinkebysvenska finns också på:

sätt påverkats av andra. språk eller av en flerspråkig. Andraspråk, varieteter vi här diskuterar: ungdomsspråk och socio-. miljö kan vi i dag urskilja svenska,. omkring svenska språkformer som uppkommer i flerspråkiga miljöer (med beteckningar som spegla olika attityder till multietniskt ungdomsspråk och företeelsen som som en spännande ny varietet med influenser från andra språk och med. av K Önder · 2013 — Title, ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av varieteter mellan kön och till en viss del mellan första- och andraspråkstalare. Andraspråkstalarna var något mer positiva till svenska på mångspråkig grund än i flerspråkiga storstadsmiljöer hör 7 till svenska språket, men ifrågasätter om de  Studieavsnittets nivå: Andra studier Möjliga avläggningsspråk: svenska Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer)  av E Bijvoet · 2012 · Citerat av 28 — Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer [Multiethnic youth language and other varieties of Swedish in  Fraurud, Kari; Bijvoet, Ellen Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.

typer av varieteter: andra- språkssvenska och Multietniskt ungdomsspråk fungerar som. av M Gomér · 2008 · Citerat av 1 — novellen överensstämmer med autentiskt multietniskt ungdomsspråk såsom det är beskrivet i andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.